Ten den na Golgotě

Na člověku se nacházela vina hříchu a hřích způsobil dluh, který žádný člověk nedovedl zaplatit. Ten trest byl tak velký, že se nenašel nikdo, kdo by ten dluh mohl zaplatit. …

Mzdou za hřích je smrt

Bolest, neštěstí, pláč, agónie, rozvrácené rodiny, rozvody, psychiatrické ústavy, nemocnice, zatýkání, soudy a vězení. Člověk dostane svou mzdu. Chvála velikému jménu Pána Boha. Cítíte se všichni šťastně? Dnes Vám možná …

Omilostnění

Jistý chlapec spáchal trestný čin, za který byl uvržen do vězení. Na konci přelíčení soudní tribunál vynesl rozsudek: „Soud tohoto muže prohlašuje vinným a žádá trest smrti.“ Soudce řekl: „Odsuzuji …